Menu

Blog Search

Blog Archive

Comments

There are currently no blog comments.

wow bed intex best for you

May 10, 2016

แต่เดิม คนเราอยากรับราชการ เพราะมีปานาญ ซึ่งเป็น Passive Income แต่สมัยนี้ไม่มีละ.. เราก็เลยมุ่งหา ราคาที่นอนเป่าลม intex Passive Income ในรูปแบบอื่น.. เอ๊ะ มันมีแบบไหนมัง่นะ

แบบแรก เงินฝาก.. เงินฝากก็เป็น Passive income ด้นไม่ลด ได้ผลตอบแทนแบบ Fix rate แต่ว่า ผลตอบแทนมันน้อยเหลือเกิน น้อยกว่าเงินเฟัออิกด้วยทิ้ง

แบบสอง พนธมัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ล้นนี้ได้เยอะขึ้นมาหน่อย ด้นไม่ลดเหมือนรัน แบบ Fix rate เหมือนรัน แต่ซื้อขายลำบาก เรียกว่าแปลงเป็นเงินสดไม่ได้รันที ล้นนี้ก็เสี่ยงขึ้นมาหน่อย คือ พอจะใช้ด้ง ไม่ใช่ว่าจะไปถอนมาได้ รันที เอ๊ะ.. ลืมไป จะว่าด้นไม่ลดก็ไม่ได้ เพราะถ้าบริษัทที่ออกหุ้นกู้มันเจ๊ง เงินเราก็สูญนะราคาที่นอนเป่าลม  (ถ้าขายทิ้งไม่รัน)

แบบสาม ซื้อบ้าน ซื้อคอนโดปล่อยเช่า ล้นนี้เริ่มเสี่ยงขึ้นมาอิกนิดหนึ่งละ เพราะเปลี่ยนจากเงินเป็น ’’สิทธิ” (Property right) ข้อตีคือ ด้นเงินมีโอกาสงอกเงย (แต่ก็มีโอกาสลดลง) จากการขึ้นลงของราคาที่ดิน ผลตอบแทนก็มา จากคำเช่า ค่อนช้างสมํ่าเสมอหากหาผู้เช่าได้อย่างต่อเนื่อง ล้นนี้ต้องบอกว่าการลงทุนแบบนี้ มักจะเกิดการ “แอบเจ๊ง” ขึ้น จากการที่หาคนปล่อยเช่าไม่ได้หรือราคาที่นอนเป่าลม air bed     จากการที่โดนหลอกขาย (หรือเต็มใจ) ซื้อมาในราคาแพง โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ ตลาดอสังหารีมทรัพย์ อยู่ในช่วงที่ร้อนแรง การลงทุนประเภทนี้ ผมคิดว่าต้องเป็นคนที่มีเงินเย็น จึงจะทำได้ผลดี

แบบที่สี่ ลงทุนในกิจการนอกตลาดหล้กทรัพย์ ล้นนี้ให้นิกว่าเป็นการลงทุนแบบเพื่อนชวน (เพราะถ้าเราทำเอง เราเหนื่อย มันก็ไม่ใช่ Passive income ละ) มีทิ้งแต่กิจการเล็กๆ เช่นขายเสื้อฝาตามตลาดต่างๆ ไปจนถึงกิจการ ร้อยล้านใหญ่โต เป็นด้น ล้นนี้ความเสี่ยงก็มากขึ้นไปอิก เพราะเราไม่เห็นเงินของเราเลย หล้งจากที่โอนไปให้เด้าแล้ว.. เด้าเรียกว่า “ไม่อยู่ในความควบคุมของเรา” เราจะมาเห็นอิกที ตอนเด้ามี “เงินปนผล” มาให้หรือตอนที่ถอนหุ้นออก ราคาที่นอนเป่าลม best way (ขายทิ้ง) ซึ่งบางครํ่ง เราก็จะพบรับคำว่า “ขาดทุน” แบบไม่รันทิ้งเนื้อทิ้งด้ว แถวบ้านเรียกว่า “น๊อคมีด” ซึ่งในช่วงชีวิต ที่ผ่านมาของผมเห็นการ “น๊อคมีด” ซึ่งทำให้ “หน้ามีด” มาค่อนช้างบ่อย ทิ้งจากความทิ้งใจและไม่ทิ้งใจ เพราะ โดยข้อเท็จจริง คือ เราจะเกรงใจ ไม่กล้าถามโน้นนี้เกี่ยวรับด้วกิจการมากนัก ไม่กล้าฃอดูงบ พอมาทราบอิกที ก็โดน “น๊อคมีด” ไปเรียบร้อยแล้ว แต่'ข้อตี,ของมันก็มีนะ คือถ้ากิจการมันรุ่งที่นอนเป่าลม โฮมโปร เรือง เงินลงทุนส่วนของเราที่หมุนเวียนอยู่ใน บริษัทก็โตขึ้น เงินปนิผลมันก็จะเตีบโตไปเรื่อยๆ

Go Back

Comment